Sportakadémiai ösztöndíjra pályázhatnak játékosaink!

2021. február 03.
Sportakadémiai ösztöndíjra pályázhatnak játékosaink! A Kormány sportakadémiákra vonatkozó rendelete lehetővé teszi, hogy a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány ösztöndíjban részesítse az arra érdemes, a pályázati kiírás feltételeinek maradéktalanul megfelelő játékosait.

“Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány Sportakadémiai Ösztöndíj (2020/2021 II. félév)

 

Pályázati kiírás

 

A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány, mint államilag elismert sportakadémia, tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet tanulói jogviszonyban álló diákok számára. A pályázatra felsőoktatási intézményben, illetve középiskolában tanuló, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia U15–U23 korosztályos, versenyengedéllyel rendelkező igazolt sportolói (a továbbiakban: pályázó) jelentkezhetnek.

 

Pályázati feltételek

 

– legkésőbb 2006. december 31-én született, ill. az U16-os (kadett) és/vagy az azt követő korosztályos bajnokságban résztvevő, de a 23. életévét 2021-ben be nem töltött, versenyengedéllyel rendelkező igazolt sportoló

– a 2020-2021-es tanévre vonatkozólag aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

– az edzéseken, mérkőzéseken kiemelkedő sportteljesítményt nyújt

– példamutató, akadémistához méltó magatartást tanúsít

– fegyelmi határozattal nem sújtott

– a 2020-2021-es tanév I. félévének tanulmányi átlaga legalább 4,00

 

Az ösztöndíj időtartama és mértéke

Időtartam: legfeljebb 5 hónap (2021. február–2021. június 30.)

Maximális összeg: a sportakadémiai minőségbiztosítási rendszerben foglaltak szerint meghatározott

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2021. március

 

Az ösztöndíjat minden félévben újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban folyósítható, amelyekben a pályázó hallgatói vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Azon hónapokban, amelyekben a pályázó tanulói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

A folyamatos ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a folyósítás teljes időtartama alatt megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait az Akadémia nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

Pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás céljából szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése érdekében történő továbbításához.

 

A pályázat benyújtásának módja

A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére írásban, az Akadémia honlapján hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, „Ösztöndíjpályázat” tárgy megjelöléssel

– postai úton, az Akadémia címére (7632, Pécs, Megyeri út 74/1) történő megküldésével,

– vagy elektronikus úton az osztondij@ratgeberakademia.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 10.

 

A pályázat kötelező mellékletei

– Az oktatási intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás

– 18. életévét be nem töltött pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanuló ösztöndíj-pályázatban való részvételéhez a pályázati adatlap aláírásával

– A 2020/21-es tanév I. féléves bizonyítvány fénymásolt példánya

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, melléklet hiányában a pályázat formailag hibásnak minősül.

Tekintettel arra, hogy a támogatás korlátozott számban áll rendelkezésre, a pályázatok elbírálásáról a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány bírálóbizottsága dönt. Az egyedi elbírálás lehetőségét az Akadémia fenntartja!

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. Pályázó a pályázat sikerességéről tájékoztatást kap.

A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány a döntést követően értesíti a támogatást nyert pályázókat az ösztöndíj teljes összegéről, az ösztöndíj-folyósítás módjáról, valamint a szerződéskötés részleteiről.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Akadémiát.

 

Az értesítési kötelezettség kiemelt területei

– tanulmányok halasztása

– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával)

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása

– személyes adatok (név, állampolgárság, állandó lakhely) megváltozása

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert tanuló/hallgató az általa látogatott oktatási intézményekben (iskola, kollégium) írásbeli fegyelmi megrovásban részesül, abban az esetben a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány bírálóbizottsága az ösztöndíjra való jogosultságot azonnali hatállyal visszavonhatja.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 

A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le!

« vissza
Kövess minket közösségi oldalainkon, ahol megtalálhatod a legaktuálisabb híreinket!
Facebook Instagram Youtube
Emberi Erőforrások Minisztériuma


GOOGLE TÉRKÉP
TOVÁBB A KAPCSOLATOK MENÜBE

"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány

Központi elérhetőségeink: +30 447 5376

Iroda: 7632, Pécs, Megyeri út 74/1.

Adatkezelési tájékoztató | Cookie (süti) tájékoztató | Süti beállítások

© 2021 Rátgéber Kosárlabda Akadémia, minden jog fenntartva!xxx